Zangles

Kinderkoor ZingDing

Zing je hele dag en wil je beter leren zingen en zit je op de basisschool? Kom dan op een woensdagmiddag een gratis proefles doen bij Kinderkoor ZingDing.

Kinderkoor ZingDing bestaat uit twee leeftijdsgroepen. We zingen en dansen elke woensdagmiddag tussen 15.15 en 17.15 uur. Het repertoire is breed: pop, jazz en liederen uit alle landen van de wereld in verschillende talen. Bij Kinderkoor ZingDing kunnen je lekker zingen en ple­zier ma­ken met elkaar. Je leert de basistechnieken van gezond stemgebruik en ontwikkelt je ge­hoor en het lijf. We werken toe naar een mooie show vol zang en beweging!