Annemiek

Lichtenberger®methode

Een jaar of zes geleden kwam ik in aanraking met de Lichtenberger®methode in een workshop van Ingrid Voermans. Dat was een grote ommekeer in mijn zingende leven: ik vond het plezier in zingen weer terug en had nog nooit met zoveel gemak zo’n klank geproduceerd! Nadat ik nog een aantal lessen had gevolgd, besloot ik naar de bron te gaan: het Lichtenberger Instituut in Duitsland. Daar heb ik de opleiding Toegepaste Stemfysiologie gevolgd, welke ik in de herfst van 2019 met succes heb afgerond. Mijn lespraktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Lichtenbergerdocenten.

De Lichtenberger®methode gaat uit van het zelf organiserend vermogen van ons systeem. De hogere ordening van de klank ontstaat spontaan en kan niet bewust gestuurd worden. Wel kunnen we de klank uitnodigen middels stimuli van lichaam en stem en door heel bewust waar te nemen met onze zintuigen (voelen, horen, zien, proeven en ruiken). Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar in de praktijk blijkt deze werkwijze toegankelijk voor veel leerlingen onafhankelijk van leeftijd en voorgeschiedenis. Door op deze manier om te gaan met de stem en de klank wordt door de zanger een ongekend gemak ervaren bij het zingen. De methode kan ook zeer heilzaam zijn voor mensen met stemproblemen en/of stressklachten.

Ben je geïnteresseerd, kom het dan vooral een keer ervaren?